Chatbot

Chat bot cài đặt tạo ra để mô phỏng thay thế người bán chat hỗ trợ khách hàng, kèm theo đó là sự tiện lợi của chức năng chat trên Facebook hoặc Messenger, nên Manychat. chốt đơn 24/24.

0364.036.408

Scroll